A.Hock

30032636-801 ((Membrane; S800-13)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-13R BOM-Nr.5

A.Hock

30032638-801 (Membrane; S800-15)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-15R BOM-Nr.5

A.Hock

30032640-801 (Membrane; S800-18S)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-18R BOM-Nr.5

A.Hock

30033673-001 (Membrane; S800-13)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-13D BOM-Nr.5

A.Hock

30033677-001 (Membrane; S800-18S)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-18D BOM-Nr.5

A.Hock

30033837-001 (Membrane; S800-15)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-15D BOM-Nr.5

A.Hock

30067301-001 (Membrane; S800-9)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-9D BOM-Nr.5

A.Hock

30067301-002 (Membrane; S800-9)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-9R BOM-Nr.5

A.Hock

30685491-001 (Membrane; S800-11)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-11D BOM-Nr.5

A.Hock

30685491-004 (Membrane; S800-11)

Membrane f. Antrieb Baureihe 800-11R BOM-Nr.5

A.Hock

43161064-001 (Rechteckring; DN 15-32)

Rechteckring f. Regelventil Baureihe 600 BOM-Nr.22

A.Hock

43161064-002 (Rechteckring; DN 40-65)

Rechteckring f. Regelventil Baureihe 600 BOM-Nr.22

A.Hock

43161064-003 (Rechteckring; DN 80-100)

Rechteckring f. Regelventil Baureihe 600 BOM-Nr.22

A.Hock

43161064-004 (Rechteckring; DN 125-150)

Rechteckring f. Regelventil Baureihe 600 BOM-Nr.22

A.Hock

43161287-001 (Membrane; S600-9)

Membrane f. Antrieb Baureihe 600-9 BOM-Nr.59

A.Hock

43161446-001 (Membrane; S600-11)

Membrane f. Antrieb Baureihe 600-11 BOM-Nr.59

A.Hock

43161667-001 (Ventilstange; DN 15-32)

Ventilstange f. Regelventil Baureihe 2003/13 BOM-Nr.14

A.Hock

43161667-002 (Ventilstange; DN 15-32)

Ventilstange f. Regelventil Baureihe 2003/13 BOM-Nr.14

A.Hock

43161668-002 (Ventilstange; DN 25-32)

Ventilstange f. Regelventil Baureihe 2003/13 BOM-Nr.14

A.Hock

43161669-002 (Ventilstange; DN 40-65)

Ventilstange f. Regelventil Baureihe 2003/13 BOM-Nr.14

A.Hock

43161670-002 (Ventilstange; DN 80-100)

Ventilstange f. Regelventil Baureihe 2003/13 BOM-Nr.14

A.Hock

43161671-002 (Ventilstange; DN 125/150)

Ventilstange f. Regelventil Baureihe 2003/13 BOM-Nr.14

A.Hock

43161680-022 (Spiraldichtung; DN 25)

Spiraldichtung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.19

A.Hock

43161680-026 (Spiraldichtung; DN 40)

Spiraldichtung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.19

A.Hock

43161680-030 (Spiraldichtung; DN 50)

Spiraldichtung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.19

A.Hock

43161680-034 (Spiraldichtung; DN 65)

Spiraldichtung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.19

A.Hock

43161680-036 (Spiraldichtung; DN 80)

Spiraldichtung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.19

A.Hock

43161680-040 (Spiraldichtung; DN 100)

Spiraldichtung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.19

A.Hock

43161680-045 (Spiraldichtung; DN 150)

Spiraldichtung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.19

A.Hock

43161796-067 (Kegel; DN 80/100; Kvs: 160)

Kegel f. Regelventil Baureihe 600 BOM-Nr.7

A.Hock

43161801-060 (Kegel; DN 80/100; Kvs: 160)

Kegel f. Regelventil Baureihe 600 BOM-Nr.7

A.Hock

43161806-056 (Kegel; DN 125/150; Kvs: 360)

Kegel f. Regelventil Baureihe 600 BOM-Nr.7

A.Hock

43161811-044 (Kegel; DN 125/150; Kvs: 360)

Kegel f. Regelventil Baureihe 600 BOM-Nr.7

A.Hock

43161831-001 (Membrane; S600-19)

Membrane f. Antrieb Baureihe 600-19 BOM-Nr.59

A.Hock

43163003-001 (Dichtungstraeger; S600-19)

Dichtungstraeger f. Antrieb Baureihe 600-19 BOM-Nr.61

A.Hock

43163022-001 (Abstreifring; S600-19)

Abstreifring f. Antrieb Baureihe 600-19 BOM-Nr.74

A.Hock

43163022-002 (Abstreifring; S600-15)

Abstreifring f. Antrieb Baureihe 600-15 BOM-Nr.74

A.Hock

43163022-003 (Abstreifring; S600-9)

Abstreifring f. Antrieb Baureihe 600-9 BOM-Nr.74

A.Hock

43163022-004 (Abstreifring; S600-11)

Abstreifring f. Antrieb Baureihe 600-11 BOM-Nr.74

A.Hock

43163022-005 (Abstreifring; S600-17)

Abstreifring f. Antrieb Baureihe 600-17 BOM-Nr.74

A.Hock

43163091-002 (Packung; DN 15-32)

Packung f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.16

A.Hock

43163091-003 (Packung; DN 15-50)

Packung f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.11

A.Hock

43163091-003 (Packung; DN 25-65)

Packung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.17

A.Hock

43163091-003 (Packung; DN 40-65)

Packung f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.16

A.Hock

43163091-004 (Packung; DN 65-100)

Packung f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.11

A.Hock

43163091-004 (Packung; DN 80-100)

Packung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.17

A.Hock

43163091-004 (Packung; DN 80-150)

Packung f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.16

A.Hock

43163091-005 (Packung; DN 125-150)

Packung f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.11

A.Hock

43163091-005 (Packung; DN 150)

Packung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.17

A.Hock

43163091-007 (Packung; DN 25-65)

Packung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.17

A.Hock

43163091-008 (Packung; DN 80-100)

Packung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.17

A.Hock

43163091-009 (Packung; DN 150)

Packung f. Baureihe 9000 BOM-Nr.17

A.Hock

43163486-001 (Membrane; S600-15)

Membrane f. Antrieb Baureihe 600-15 BOM-Nr.59

A.Hock

43163798-001 (Antriebsstange; S600-15)

Antriebsstange f. Antrieb Baureihe 600-15 BOM-Nr.67

A.Hock

43164944-001 (Faltenbalg; S600-9)

Faltenbalg f. Antrieb Baureihe 600-9 BOM-Nr.91

A.Hock

43164944-002 (Faltenbalg; S600-11)

Faltenbalg f. Antrieb Baureihe 600-11 BOM-Nr.91

A.Hock

43164944-003 (Faltenbalg; S600-15)

Faltenbalg f. Antrieb Baureihe 600-15 BOM-Nr.91

A.Hock

43166081-003 (Ventilstange; DN 40-65)

Ventilstange f. Baureihe 9000 BOM-Nr.10

A.Hock

43166081-012 (Ventilstange; DN 25)

Ventilstange f. Baureihe 9000 BOM-Nr.10

A.Hock

43166082-002 (Stopfbuchse ; DN 25-65)

Stopfbuchse f. Baureihe 9000 BOM-Nr.11

A.Hock

43166082-002 (Stopfbuchse ; DN 40-65)

Stopfbuchse f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.10

A.Hock

43166082-008 (Stopfbuchse ; DN 15-50)

Stopfbuchse f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.10

A.Hock

43166192-003 (Ventilstange; DN 80-100)

Ventilstange f. Baureihe 9000 BOM-Nr.10

A.Hock

43166194-002 (Stopfbuchse; DN 80-100)

Stopfbuchse f. Baureihe 9000 BOM-Nr.11

A.Hock

43166194-002 (Stopfbuchse; DN 80-150)

Stopfbuchse f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.10

A.Hock

43166194-006 (Stopfbuchse; DN 65-100)

Stopfbuchse f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.10

A.Hock

43166196-002 (Stopfbuchsenbrille; DN 80-100)

Stopfbuchsenbrille f. Baureihe 9000 BOM-Nr.8

A.Hock

43166460-010 (Stopfbuchsenbrille; DN 25-65)

Stopfbuchsenbrille f. Baureihe 9000 BOM-Nr.8

A.Hock

43166854-001 (Membrane; S600-17)

Membrane f. Antrieb Baureihe 600-17 BOM-Nr.59

A.Hock

43166857-001 (Dichtungstraeger; S600-17)

Dichtungstraeger f. Antrieb Baureihe 600-17 BOM-Nr.61

A.Hock

43169562-001 (Antriebsstange; S600-17)

Antriebsstange f. Antrieb Baureihe 600-17 BOM-Nr.67

A.Hock

43170181-003 (Balgdichtung kpl.; DN 80)

Balgdichtung kpl. f. Baureihe V5066 BOM-Nr.9

A.Hock

43170181-004 (Balgdichtung kpl.; DN 25-32)

Balgdichtung kpl. f. Baureihe V5066 BOM-Nr.9

A.Hock

43170181-005 (Balgdichtung kpl.; DN 40-65)

Balgdichtung kpl. f. Baureihe V5066 BOM-Nr.9

A.Hock

43170243-002 (Balgdichtung kpl.; DN 15-32)

Balgdichtung kpl. f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.14

A.Hock

43170387-002 (Balgdichtung kpl.; DN 40-65)

Balgdichtung kpl. f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.14

A.Hock

43170973-002 (Balgdichtung kpl.; DN 80-150)

Balgdichtung kpl. f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.14

A.Hock

43172222-001 (Distanzbuchse; DN 40-65)

Distanzbuchse f. Baureihe V5066 BOM-Nr.8

A.Hock

43172676-001 (Distanzbuchse; DN 25-32)

Distanzbuchse f. Baureihe V5066 BOM-Nr.8

A.Hock

43175386-001 (Packungsfeder; DN 15-50)

Packungsfeder f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.12

A.Hock

43175386-001 (Packungsfeder; DN 25-65)

Packungsfeder f. Baureihe 9000 BOM-Nr.15

A.Hock

43175386-001 (Packungsfeder; DN 40-65)

Packungsfeder f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.18

A.Hock

43175387-001 (Packungsfeder; DN 65-100)

Packungsfeder f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.12

A.Hock

43175387-001 (Packungsfeder; DN 80-100)

Packungsfeder f. Baureihe 9000 BOM-Nr.15

A.Hock

43175387-001 (Packungsfeder; DN 80-150)

Packungsfeder f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.18

A.Hock

43177187-002 (Stopfbuchse ; DN 15-32)

Stopfbuchse f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.10

A.Hock

43177523-002 (Sitzring; DN 25)

Sitzring f. Baureihe 9000 BOM-Nr.5

A.Hock

43177523-004 (Sitzring; DN 25)

Sitzring f. Baureihe 9000 BOM-Nr.5

A.Hock

43177523-006 (Sitzring; DN 25)

Sitzring f. Baureihe 9000 BOM-Nr.5

A.Hock

43177523-007 (Sitzring; DN 25)

Sitzring f. Baureihe 9000 BOM-Nr.5

A.Hock

43177523-008 (Sitzring; DN 25)

Sitzring f. Baureihe 9000 BOM-Nr.5

A.Hock

43177523-009 (Sitzring; DN 25)

Sitzring f. Baureihe 9000 BOM-Nr.5

A.Hock

43177602-001 (Stopfbuchsenbrille; DN 15-50)

Stopfbuchsenbrille f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.9

A.Hock

43177602-001 (Stopfbuchsenbrille; DN 15-65)

Stopfbuchsenbrille f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.11

A.Hock

43177603-001 (Stopfbuchsenbrille; DN 65-100)

Stopfbuchsenbrille f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.9

A.Hock

43177603-001 (Stopfbuchsenbrille; DN 80-150)

Stopfbuchsenbrille f. Regelventil Baureihe 2003/13 u. 600 BOM-Nr.11

A.Hock

43177611-001 (Sitzring; DN 15-25; Kvs: 4-6.3)

Sitzring f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.5

A.Hock

43177611-003 (Sitzring; DN 15-25; Kvs: 4-6.3)

Sitzring f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.5

A.Hock

43177612-001 (Sitzring; DN 25; Kvs: 10)

Sitzring f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.5

A.Hock

43177612-003 (Sitzring; DN 25; Kvs: 10)

Sitzring f. Regelventil Baureihe 2000 BOM-Nr.5